Częstochowa ul. Focha 20 (wejście od ul. Śląskiej) | Poniedziałek - Piątek 9:00-18:00. Sobota: na telefon
34 321 34 88 telefon.png512 860 250

Kardiologia


prof. dr hab. n. med.  Zbigniew Gąsior
kardiolog, angiolog, choroby wewnętrzne 

Wykształcenie i rozwój naukowy

 • 1972-1978 studia - Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach - dyplom z wyróżnieniem 
 • 1985 Specjalizacja IIo z chorób wewnętrznych 
 • 1985 Stopień doktora nauk medycznych
 • 1986 Specjalizacja IIo z kardiologii 
 • 1995 Stopień doktora habilitowanego n.med. 
 • 2001 Tytuł naukowy profesora medycyny
 • 2011 Specjalizacja z angiologii 

Praca zawodowa: 1972 – 2001

 • I Katedra i Klinika Kardiologii SUM Katowice-Ochojec: kierownik prof.Leszek Giec, a następnie prof. Maria Trusz-Gluza 
 • 2001 – nadal Kierownik Katedry i Kliniki Kardiologii SUM Ordynator II Oddziału Kardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach Dorobek naukowy: 330 opublikowanych pełno tekstowych artykułów naukowych, 2 druki zwarte oraz 46 rozdziałów w monografiach Kierownik grantów naukowych finansowanych przez KBN i NCN Recenzent wniosków do tytułu profesora, habilitacji i dysertacji doktorskich Kształcenie młodej kadry: Promotor 14 zakończonych przewodów doktorskich Kierownik specjalizacji 14 lekarzy w dziedzinie kardiologii i 8 lekarzy w dziedzinie chorób wewnętrznych 

Główne kierunki pracy badawczej

 • diagnostyka i terapia w ostrych zespołach wieńcowych 
 • diagnostyka wrodzonych i nabytych wad serca oraz chorych ze sztucznymi zastawkami serca
 • diagnostyka i leczenie chorych z ciężką niewydolnością serca 
 • badania nad etiologią zapalną choroby wieńcowej
 • echokardiografia obciążeniowa w diagnostyce choroby wieńcowej; 
 • hemodynamika serca w stymulacji endokawitarnej Działalność organizacyjna: 
 • organizator konferencji naukowo-dydaktycznych o zasięgu ogólnopolskim: „Profilaktyka w Medycynie” oraz „VII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Echokardiografii 2005” 
 • organizator regionalnych obchodów Światowego Dnia Serca
 • organizator i kirownik kursów i warsztatów dla lekarzy w zakresie echokardiografii Funkcje sprawowane w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach: 1996 -2001 Prodziekan Wydziału Lekarskiego ŚAM w Katowicach 2001 do 2008 Dziekan Wydziału Opieki Zdrowotnej SUM w Katowicach 2001 do nadal Członek Senatu SUM w Katowicach Funkcje w Polskim Towarzystwie Kardiologicznym: 2004 - 2007 przewodniczący Oddziału Katowickiego PTK 2007 – 2011 członek Zarządu Głównego PTK 2007 – 2011 przewodniczący Komisji Nauki i Grantów PTK 2011 – 2013 przewodniczący Sekcji Echokardiografii PTK Inne funkcje: 1993 do nadal: członek Zespołu Specjalisty Wojewódzkiego d/s Chorób Wewnętrznych Członek komisji egzaminacyjnych do specjalizacji z chorób wewnętrznych i kardiologii Redaktor naczelny czasopisma „Kardiologia po Dyplomie” od 2012 roku Członek Rady Naukowej czasopisma "Forum kardiologów" , „AnnalesSocietatisAcademiaeMedicaeSilesiensis”, „Wiadomości Lekarskie”; „Kardioprofil”.

Nagrody i odznaczenia

 • Nagrody Rektora SUM za działalność dydaktyczną, organizacyjną i naukową Nagroda Ministra Zdrowia za działalność organizacyjną, naukową i dydaktyczną na rzecz Śląskiej Akademii Medycznej (2005) Brązowy (1987) i Złoty Krzyż Zasługi Medal Komisji Edukacji Narodowej (2000)
 • W dniu 13 października 2017 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych. Decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy Pan Profesor Zbigniew Gąsior odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności ma rzecz ochrony zdrowia oraz za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej
 • Uhonorowany „Złotą Głowicą” (za całokształt działalności organizacyjnej, naukowej i dydaktycznej oraz osobisty wkład w rozwój echokardiografii w Polsce)

 
          
 


dr Radosław Kurzelowski

kardiolog, choroby wewnętrzne

 

        Doktor Radosław Kurzelowski pracuje w Klinice Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach - Ochojcu. Jednocześnie realizuje pracę naukową na Wydziale Lekarskim w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prowadząc przy tym zajęcia dla studentów kierunku lekarskiego. Na dorobek naukowy doktora Kurzelowskiego składa się szereg opracowań oryginalnych, publikowanych m.in. w wiodących czasopismach kardiologicznych o światowej renomie.  

        Zainteresowania naukowe Pana Doktora dotyczą możliwości interwencyjnego leczenia choroby wieńcowej, wad strukturalnych serca oraz elektro-mechaniki lewej komory mięśnia sercowego. Beneficjent Programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz nagrody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek: Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK.