Częstochowa ul. Focha 20 (wejście od ul. Śląskiej) | Poniedziałek - Piątek 9:00-18:00. Sobota: na telefon
34 321 34 88 telefon.png512 860 250

Endokrynologia


prof. dr hab. n. med. Agnieszka Czarniecka

endokrynolog, chirurg ogólny, chirurg onkologiczny 

               Adiunkt Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii w Gliwicach. Kierownik Zespołu Nowotworów Endokrynnych (dawniej Zespołu Guzów Tarczycy), od początku swojej pracy zawodowej zajmująca się przede wszystkim diagnostyką i leczeniem chorych na nowotwory tarczycy. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych, doniesień zjazdowych czy wykładów z tej dziedziny. Uczestniczka i wykładowca na wielu kursach i szkoleniach krajowych i zagranicznych. Współautorka Polskich Rekomendacji dotyczących Diagnostyki i Leczenia Raka Tarczycy zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Rozprawa doktorska: „Analiza wskazań do operacji niedoszczętnych w zróżnicowanych rakach tarczycy” obroniona z wyróżnieniem w 2005 r. Dorobek naukowy oraz cykl publikacji: „Ocena znaczenia prognostyczno-predykcyjnego somatycznych mutacji V600E genu BRAF dla chorych na raka brodawkowatego tarczycy” został bardzo wysoko oceniony w postępowaniu habilitacyjnym.
 
Członek:
  • Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej,
  • Towarzystwa Chirurgów Polskich,
  • Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego,
  • Polskiego Towarzystwa Endokrynologii Onkologicznej oraz European Thyroid Association (ETA)
  • Łączy pasję chirurga onkologa-endokrynologa z diagnostyką i leczeniem zachowawczym schorzeń gruczołów wydzielania wewnętrznego.